De Dorpsraad Horst vergadert Iedere 3e donderdag van de maand.
De vergaderingen zijn openbaar en beginnen om 20.00 uur.
In de zomermaand (meestal augustus) komt de Dorpsraad niet bij elkaar.

Vergader locatie: De Foyer van het Gasthoes

Wil je aansluiten bij een vergadering om een onderwerp te bespreken of te luisteren wat de Dorpsraad doet. Neem dan contact met ons op.

Vergaderdata 2021

In augustus is er geen vergadering.

16 september – agenda
21 oktober
18 november
16 december


Verslag vergaderingen