De Dorpsraad Horst wil een klankbord zijn voor de bewoners van Horst en wij willen de belangen behartigen van de Horstenaren bij de gemeente. Samenwerking met de gemeente en andere instanties heeft een hoge prioriteit, maar als wij denken dat de belangen van de bewoners in het gedrang komen, dan ondersteunen wij bewoners om in actie te komen. Gevraagd en ongevraagd geven wij advies aan het gemeentebestuur. Nee, de Dorpsraad heeft geen politieke belangen. Wij zijn onafhankelijk en wij willen een schakel zijn tussen de burger en de gemeente.

De Dorpsraad wil de inwoners stimuleren, activeren en faciliteren bij acties die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van het dorp. 

Je bent altijd van harte welkom om aan te sluiten bij een vergadering van de Dorpsraad.