De gezamenlijke Collecte

Onder deze naam zijn 14 Goede Doelen met het CBF-keurmerk vanaf 2011 in (het kerkdorp) Horst actief om één gezamenlijke collecte te houden. De deelnemende landelijke organisaties waarvoor gecollecteerd wordt zijn: Alzheimer Nederland, Amnesty International, Epilepsiefonds, Fonds Verstandelijk Gehandicapten, Hartstichting, Het Nederlandse Rode Kruis, KWF Kankerbestrijding, Long Fonds, Maag Lever Darm Stichting, Kinderhulp, Nederlandse Brandwonden Stichting, Nierstichting, Prinses Beatrix Spierfonds, Reumafonds.    

Collecte 2022

In 2022 was de gezamenlijke collecte op 11, 12 en 13 april. In totaliteit werd € 44.632,96 opgehaald, Dit is € 3.005 meer dan in 2021.
Onderstaand overzicht geeft de collecte per Goed Doel weer en de statistieken in vergelijking tot andere jaren.


Op de hoogte blijven van het laatste nieuws, bekijk de Facebook Pagina – Gezamenlijke Collecte Horst.

Mochten onze collectanten u niet thuis treffen, en u wit toch doneren, dan kunt u de enveloppe met uw donatie nog altijd inleveren bij Loevestraat 3 in Horst of bij Gebr. v. Doornelaan 66 in Horst. U kunt ook de donatie overmaken op
NL43 RABO 0148 9807 08 t.n.v Dorpsraad Horst ov.v. Gezamenlijk Collecte. Het bedrag wordt gelijkelijk verdeeld over het aantal deelnemende organisaties.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leny Jenniskens 077-398 29 48.