Prioriteitsgelden

Elk jaar krijgt de Dorpsraad Horst een geldbedrag van de gemeente, de z.g. prioriteitsgelden. Dit geld mag de Dorpsraad Horst naar eigen inzicht besteden aan het verbeteren van het woon- en leefklimaat in het dorp Horst. Indien de gemeente geen ernstige bezwaren heeft, wordt het plan goedgekeurd en uitgevoerd.

Wat zijn de volgende plannen?

De Dorpsraad Horst heeft zelf diverse ideeën, om de prioriteitsgelden te besteden voor een ‘veraangenaming’ van de omgeving waarin we leven.

Heb jij met je buurt echter suggesties, laat het ons dan weten. Mail je voorstel naar info@dorpsraadhorst.nl of sluit aan bij een vergadering.