Nieuwe werkwijze van Dorpsraad Horst

Met ingang van 2010 heeft de dorpsraad zich als doel gesteld om nog beter samen te werken met de inwoners van Horst om de leefbaarheid van het dorp te vergroten. Naast het feit dat zij de contacten met de wijkraden en de contactpersonen uit de wijken intensiveert, gaat zij ook op een andere manier van werken.  

Binnen de nieuwe werkwijze stelt de dorpsraad zich de opdracht acties te stimuleren, te activeren en te faciliteren die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van het dorp. De acties komen vanuit de bewoners zelf en zijn vóór de gemeenschap. De bewoners zetten zich dan voor een onderwerp in en de dorpsraad ondersteunt waar nodig/wenselijk. 

De gemeente onderschrijft het belang van de dorpsraad en actief burgerschap (burgerparticipatie) en zij ondersteunt de nieuwe werkwijze van de dorpsraad dan ook. Om de nieuwe werkwijze gestalte te geven wordt de dorpsraad de komende maanden gecoacht door Synthese en de Veerkrachtgroep. De nieuwe werkwijze wordt gezien als een pilot, die bij succes mogelijk ook binnen andere dorpsraden wordt ingevoerd.

Ook U kunt zich inzetten voor een idee waar de gemeenschap profijt van heeft. Leden van de dorpsraad willen samen met u bekijken welke acties er ondernomen kunnen worden om een en ander te bewerkstelligen, mits het niet gaat botsen met voorschriften of plannen van de overheden. 

Heeft u ook iets waar u zich sterk voor zou willen maken om de leefbaarheid van uw buurt/wijk te verbeteren, maak het dan kenbaar bij de dorpsraad. U kunt ook altijd een vergadering bezoeken of contact opnemen per mail (info@dorpsraadhorst.nl). Op de website (www.dorpsraadhorst.nl) staan de vergaderdata en meer informatie over de nieuwe werkwijze van de dorpsraad Horst.  

De ondersteunig door Synthese en Veerkracht is hieronder te zien.

Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Nieuwe werkwijze Dorpsraad, ondersteund door Synthese en Veerkracht (15,30 KB)